ร้องเรียนบริการ :

ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

เพิ่มลดสินค้าให้ถูกต้องตามคลังสินค้า ปรับปรุงสต๊อกให้ตรงมากที่สุด
เพื่อให้ขั้นตอนการซื้อขายสามารถเรียกดูจำนวนสินค้าในสต๊อกได้อย่างถูกต้อง

ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • Generate เลขที่เอกสาร (Running Number) ตามการตั้งค่าเลขที่เอกสารปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า
 • ระบุผู้รับผิดชอบและแผนกของผู้รับผิดชอบที่บันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้
 • ค้นหาใบปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้ตาม เลขที่เอกสาร หมายเหตุ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
 • สามารถบันทึกจำนวนสินค้า เพื่อปรุงปรุงเพิ่มลดสินค้าให้จำนวนสินค้าในระบบกับจำนวนสินค้าในคลังสินค้าเท่ากัน และป้องการของขาดสต๊อก
 • สามารถกำหนดคลังสินค้าและที่เก็บสินค้าที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มลดรายการสินค้าได้
 • แสดงคลังและที่เก็บตามการตั้งค่าคลังและที่เก็บอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งค่าให้คลังและที่เก็บแสดงตามสินค้า กลุ่มสินค้าและทั้งหมด เพื่อประหยัดเวลาในการเลือกคลังและที่เก็บซ้ำซ้อน
 • มีการตรวจสอบสินค้าติดลบ เมื่อลดสินค้า ในกรณีที่มีการตั้งค่าว่าสินค้าห้ามติดลบหรือแจ้งเตือนเมื่อสินค้าติดลบ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบก่อนการบันทึก
 • ระบุต้นทุนของสินค้า เมื่อทำการเพิ่มสินค้า เพื่อเตรียมใช้ในการคำนวณวิเคราะห์ต้นทุนภายหลัง
 • เมื่อบันทึกการเพิ่มลดสินค้าแล้ว ระบบจะทำการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า ซึ่งมีผลกับสต๊อกทันที สามารถดูการอัพเดทจากรายงานสินค้าคงเหลือได้
 • สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าก่อนบันทึก พร้อมสั่งพิมพ์เอกสาร ดาวน์โหลดเอกสารและส่งเอกสารใบเสนอราคาผ่านอีเมล์ได้
 • สามารถคัดลอกเอกสาร เพื่อลดระยะเวลาในการคีย์ข้อมูลที่เหมือนเดิม

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า (Item Journal)
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานสรุปความเคลื่อนไหวสินค้า
 • รายงานสถานะสินค้าคงเหลือ (จำนวน)
 • รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัสสินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือ (สินค้าชุด)

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1178
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์