ขายเชื่อ

ขายเชื่อ

ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน ตั้งหนี้และรับชำระเงินจากลูกหนี้ภายหลัง

ขายเชื่อ

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำนวณวันที่รับชำระจากจำนวนวันเครดิตอัตโนมัติ

ระบบจะคำนวณวันที่รับชำระจากจำนวนวันเครดิตของลูกหนี้แต่ละราย ที่ได้มีการกำหนดไว้ซึ่งทำให้สามารถจัดการเรื่องวันเครดิตที่ให้กับลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันได้ง่ายขึ้น

สร้างเอกสารเพื่อรับชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว

สามารถสร้างเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนชำระเงิน) ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ลูกหนี้ จากเอกสารขายเชื่อได้ ทำให้คุณสะดวกในการทำงานมากขึ้น

ตรวจสอบวงเงินเครดิตของลูกค้า

สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือน หรือ การไม่อนุญาตให้บันทึกรายการขายสินค้า เมื่อเกินวงเงินเครดิตของลูกค้ารายนั้น และสามารถดูรายงานเพื่อตรวจสอบ วงเงินเครดิตหรือ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถบันทึกรายการขายสินค้าได้ทั้งที่เป็นสินค้าปกติ และสินค้าฝากขาย
  • สามารถดึงข้อมูลระบบเงินมัดจำ มาตัดยอดขายที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
  • สามารถผ่านรายการบันทึกบัญชีขายเชื่อ ไประบบบัญชีแยกประเภทได้ทันที
  • สามารถเลือกได้ว่าสินค้าที่ขายออกไปจะมีผลต่อสต็อกหรือไม่

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 5405
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์