รับวางบิล

รับวางบิล

บันทึกรายการค้างชำระตามใบวางบิลที่เจ้าหนี้ส่งมาให้ เพื่อเตรียมชำระหนี้

รับวางบิล

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • บันทึกรายการเอกสารที่ยังค้างชำระกับเจ้าหนี้ตามใบวางบิลที่ได้รับมา พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น วันครบกำหนด วันนัดชำระ เป็นต้น
  • สามารถอ้างอิงเอกสารจากซื้อเชื่อ ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ลดหนี้เจ้าหนี้ และสามารถแก้ไขจำนวนเงินที่ต้องการชำระได้
  • สามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนบันทึก สั่งพิมพ์เอกสาร และส่งเอกสารผ่านอีเมล์ได้
  • คัดลอกเอกสาร แล้วบันทึกเป็นเอกสารใหม่ได้
  • สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายชำระหรือจ่ายชำระหนี้ได้
  • สามารถยกเลิกเอกสารพร้อมระบุเหตุผลได้
  • สามารถกรองเอกสารจากสถานะการนำไปอ้างอิงในการเตรียมจ่ายชำระหรือจ่ายชำระหนี้ได้
  • สามารถดูประวัติการอ้างอิงการเตรียมจ่ายชำระหรือจ่ายชำระหนี้ได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง

  • รายงานใบรับวางบิล

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3849
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์