ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่น ๆ

ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ และจ่ายชำระหนี้ภายหลัง

ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่น ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • บันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งจะมีผลกับการ์ดเจ้าหนี้
 • สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถระบุได้ว่ารายการนั้นคิดภาษีหรือไม่
 • หากมีรายการจ่ายเงินมัดจำกับผู้ขาย ระบบจะมีการแจ้งเตือนเพื่อนำมาใช้ในการลดยอดชำระหนี้ได้
 • การบันทึกตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ สามารถเลือกเจ้าหนี้ที่ผูกกับผู้ขายได้
 • สามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนบันทึก สั่งพิมพ์เอกสาร และส่งเอกสารผ่านอีเมล์ได้
 • คัดลอกเอกสาร แล้วบันทึกเป็นเอกสารใหม่ได้ เพื่อความรวดเร็วได้
 • สามารถนำไปอ้างอิงในการสร้างเอกสารอื่นๆได้ ได้แก่ ลดหนี้เจ้าหนี้ ใบรับวางบิล เอกสารเตรียมจ่ายและเอกสารจ่ายชำระหนี้ และสามารถดูประวัติการนำไปอ้างอิงได้
 • สามารถยกเลิกเอกสารพร้อมระบุเหตุผลได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานตั้งลูกหนี้อื่น ๆ
 • การ์ดเจ้าหนี้
 • รายงานประมาณการจ่ายเงิน

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3898
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์