รับชำระหนี้

รับชำระหนี้

บันทึกการรับชำระเงินจากลูกหนี้ง่าย ๆ ออกใบเสร็จแล้วส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที

รับชำระหนี้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • Generate เลขที่เอกสาร (Running Number) ตามการตั้งค่าเลขที่เอกสารรับชำระหนี้
 • ระบุลูกค้าหรือลูกหนี้ เพื่อเริ่มต้นสร้างเอกสารรับชำระหนี้
 • ดึงเอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ เอกสารขายเชื่อ เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ตามลูกค้าที่เลือก เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารรับชำระหนี้ได้
 • สามารถเลือกใบมัดจำที่กรองตามลูกค้าที่เลือกได้หลาย ๆ ใบ เพื่อตัดเงินมัดจำออกจากจำนวนเงินรวมรับชำระได้
 • บันทึกการรับชำระได้จาก เงินสด เช็ค บัตรเครดิตและเงินโอนได้ รวมไปการรับชำระรูปแบบอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น
 • บันทึกข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในขั้นตอนการรับชำระ โดยระบุจำนวนเงินและอัตราภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย เพื่อเตรียมแสดงรายงานถูกหนัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถระบุจำนวนเงินรับชำระ พร้อมรวมเงินทั้งหมด หากเอกสารรายการใดยังไม่ถูกคิดภาษี ระบบจะดึงข้อมูลภาษีที่คิดจริงมาคำนวณและ Post Vat ให้อัตโนมัติ
 • สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มรับชำระหนี้ก่อนบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนได้
 • สามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับชำระหนี้เป็นไฟล์ pdf หรือเลือกส่งอีเมล์แนบแบบฟอร์มไปยังลูกค้าหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องจากระบบได้ทันที
 • บันทึกโน้ตและแนบไฟล์ได้ เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานรับชำระหนี้
 • รายงานการ์ดลูกหนี้
 • รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้
 • รายงานตรวจสอบวงเงินเครดิต
 • รายงานใบกำกับภาษีค้างชำระ

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4827
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์