ใบวางบิล

ใบวางบิล

แจ้งยอดชำระเงินล่วงหน้า ผ่านใบวางบิล เพื่อส่งให้ลูกหนี้รับทราบยอดชำระ
และเตรียมพร้อมในการชำระหนี้ ก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อควบคุมการชำระเงินล่าช้า

ใบวางบิล

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • Generate เลขที่เอกสาร (Running Number) ตามการตั้งค่าเลขที่เอกสารใบวางบิล
 • ระบุลูกค้าหรือลูกหนี้ เพื่อเริ่มต้นสร้างใบวางบิล
 • ดึงเอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ เอกสารขายเชื่อ เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ ตามลูกค้าที่เลือก เพื่อนำมาอ้างอิงในใบวางบิลได้

 • สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการวางบิล และกำหนดวันนัดชำระ ที่คำนวณตามวันเครดิต หรืออ้างอิงการตั้งค่าวันนัดชำระของลูกค้าแต่ละราย เช่น ชำระทุกวันที่ 15 ของเดือน
 • ระบบดึงข้อมูลที่อยู่ออกบิล เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา เบอร์โทร แฟกซ์ ตามลูกค้าที่เลือกให้อัตโนมัติ
 • สามารถนำใบวางบิลไปสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) และใบเสร็จรับเงิน โดยอ้างอิงข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดทั้งหมดได้ทันที เมื่อนำไปสร้างแล้ว สามารถกรอกจำนวนเงินรับชำระได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะชำระเพียงบางส่วนหรือชำระเต็ม ระบบจะทำการอัพเดทสถานะของเอกสารให้อัตโนมัติ

 • สามารถระบุหมายเหตุและแนบไฟล์ได้ เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • สามารถยกเลิกใบวางบิล กรณีที่ไม่ต้องการทำรายการเอกสารแล้ว พร้อมเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • เรียกดูเอกสารที่มีการอ้างอิงใบวางบิลไปบันทึกได้

 • สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบวางบิลก่อนบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนได้

 • สามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบวางบิลเป็นไฟล์ pdf หรือเลือกส่งอีเมล์แนบแบบฟอร์มไปยังลูกค้าหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องจากระบบได้ทันที

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานใบวางบิล

 • รายงานใบวางบิล – ค้างชำระ

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 20416
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์