ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ

ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ

ตั้งหนี้รายได้อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า พร้อมเปิดเอกสารรับชำระได้เลย

ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • Generate เลขที่เอกสาร (Running Number) ตามการตั้งค่าเลขที่เอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ
 • ระบุลูกค้าหรือลูกหนี้ เพื่อทำการสร้างเอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ
 • กรองใบสั่งขายตามลูกหนี้ที่เลือกมาอ้างอิงทำเอกสารตั้งลูกหนี้ เพื่อเชื่อมโยงความเกี่ยวข้อง
 • สามารถระบุเลขที่ใบสั่งซื้อและวันที่ใบสั่งซื้อ เพื่อระบุที่มาของรายได้
 • กำหนดวันเครดิตและแสดงวันที่นัดชำระทันที อีกทั้งยังสามารถแสดงวันที่นัดชำระตามการกำหนดวันจ่ายชำระของลูกค้า
 • เรียกข้อมูลรายได้ (Income Type) ที่ตั้งค่าในระบบ มาบันทึกเป็นเอกสารตั้งลูกหนี้ พร้อมระบุจำนวนเงิน
 • ระบบคำนวณเงินรวม หักส่วนลด หักเงินมัดจำ คำนวณภาษีให้อัตโนมัติ
 • อ้างอิงใบมัดจำของลูกค้า เพื่อหักเงินมัดจำออกจากยอดรวมได้ ระบบจะทำการตัดค่าคงเหลือของเงินมัดจำให้ทันที
 • คำนวณเงินภาษี จากฐานภาษี อัตราภาษี และประเภทภาษีให้อัตโนมัติ
 • นำเอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ ไปสร้างเป็นใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ได้ โดยข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดต่าง ๆ จะถูกนำไปเป็นค่าเริ่มต้นให้อัตโนมัติ ลดการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน
 • บันทึกโน้ตและแนบไฟล์ได้ เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • สามารถยกเลิกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ กรณีที่ไม่ต้องการทำรายการเอกสารแล้ว พร้อมเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • เรียกดูเอกสารที่มีการอ้างอิงเอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ ไปบันทึกได้
 • สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ ก่อนบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนได้
 • สามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารตั้งลูกหนี้อื่น ๆ เป็นไฟล์ pdf หรือเลือกส่งอีเมล์แนบแบบฟอร์มไปยังลูกค้าหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องจากระบบได้ทันที

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานตั้งลูกหนี้อื่น ๆ

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3856
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์