รับเงินมัดจำ

รับเงินมัดจำ

รับเงินมัดจำจากลูกค้าบางส่วน เพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อสินค้า

รับเงินมัดจำ

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกเงินมัดจำเพื่อนำไปใช้ในระบบอื่นๆได้

บันทึกรายละเอียดการรับเงินมัดจำค่าสินค้าที่ได้จากลูกค้า เช่น ชื่อลูกค้า เลขที่ใบกำกับของการรับเงินมัดจำ จำนวนเงินมัดจำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในระบบอื่นๆ เช่น ขายเชื่อ ขายสด รับชำระหนี้ เป็นต้น

อ้างอิงไปหักจากยอดการขายหรือยอดการรับชำระหนี้

สามารถอ้างอิงเงินเอกสารรับเงินมัดจำไปหักจากยอดการขายสินค้าหรือยอดการรับชำระหนี้ได้ โดยสามารถหักได้ทั้งแบบเต็มจำนวน หรือ เพียงบางส่วน

กำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของวันที่วางเงินมัดจำได้

สามารถกำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของการวางเงินมัดจำที่มีการตกลงเงื่อนไขไว้โดยโปรแกรมจะคำนวณวันที่ที่หมดอายุให้อัตโนมัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถบันทึกข้อมูลได้ 2 วิธีคือ อ้างอิงใบสั่งขาย และเปิดเอกสารโดยไม่ได้อ้างอิงใบสั่งขายเดิม
  • สามารถบันทึกเลขที่ และวันที่ใบกำกับภาษี โดยระบบจะแสดงให้อัตโนมัติและสามารถแก้ไขได้
  • สามารถบันทึกระยะเวลา (วัน) เงินมัดจำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 18759
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์