ใบสั่งขาย

ใบสั่งขาย

ยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้เตรียมการผลิตหรือการสั่งซื้อได้ถูกต้อง
ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น

ใบสั่งขาย

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เตรียมการผลิตและสั่งซื้อได้ถูกต้อง

บันทึกใบสั่งขายเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อเตรียมการผลิตหรือ การสั่งซื้อได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจากใบเสนอราคาได้

บันทึกรายการใบสั่งขายโดยอ้างอิงข้อมูลจากใบเสนอราคาได้ใน ระบบจะดึงข้อมูลในใบเสนอราคามาแสดงอัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาด สะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

กรองใบสั่งขายที่ยังไม่ได้เปิดใบกำกับภาษี

สามารถกรองข้อมูลใบสั่งขายตามสถานะว่า มีใบสั่งขายใดที่ ยังไม่ได้เปิดไปกำกับภาษีบ้างหรือเปิดใบกำกับไม่ครบ ตามยอดสั่งขายบ้าง ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามทุกเอกสาร

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถกำหนดเวลา (วัน) ที่ต้องการในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
  • สามารถบันทึกเลขที่ และวันที่เอกสารใบสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งมา เพื่อใช้เป็นเลขที่ และวันที่เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบรายการได้
  • สามารถนำใบสั่งขาย อ้างอิงไปเปิดใบ Invoice ต่อไปได้ทันที

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 8272
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์