คุณสมบัติเพิ่มเติม ใบเสนอราคา Quotation | isale

คุณสมบัติเพิ่มเติม ใบเสนอราคา Quotation | isale

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติด้านค้นหา

ค้นหาเอกสารได้หลายเงื่อนไข

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ค้นหาเอกสารตามช่วงเวลา

สามารถค้นหาเอกสารที่บันทึกในวันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ หรือกำหนดเอง ช่วยให้คุณจัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบ

ติดตามเอกสารตามสถานะ

เลือกดูสถานะของเอกสารแต่ละรายการอย่างง่ายดาย ทำให้คุณติดตามสถานะของเอกสารอย่างรวดเร็ว

เรียงลำดับรายการเอกสาร

คลิกที่หัวข้อคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับข้อมูล โดยสามารถ เรียงจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมาก ช่วยให้คุณ เห็นภาพและเข้าใจข้อมูลของคุณดีขึ้น

ดูเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ

ผู้ใช้สามารถเลือกดูเฉพาะเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ หรือดูเอกสารทั้งหมด ช่วยให้ดูรายละเอียดเอกสาร ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติด้านจัดการเอกสาร

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

ไม่ว่าจะอยู่ไหน ก็สามารถเปิดเอกสารงานขาย จัดซื้อ และบัญชีได้อย่างรวดเร็วเพียงคุณมีอินเตอร์เน็ต ช่วยให้ การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

Import-Export ข้อมูลในเอกสาร

สามารถ Import ข้อมูลได้ทีละหลายๆรายการเข้าสู่ระบบ และสามารถ Export ข้อมูลออกจากระบบเพื่อนำไปใช้งานด้านอื่นๆ ในรูปแบบ ไฟล์ Excel 

เพิ่มช่องกรอกข้อมูลตามความต้องการ

สามารถเพิ่มช่องกรอกข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในเอกสาร โดยสร้างข้อมูลได้หลายประเภท เช่น Textbox , Dropdown , Text Area ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก

สามารถ Preview ดูความถูกต้องและเรียบร้อยของแบบฟอร์ม เอกสารก่อนบันทึก ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาในการแก้ไขเอกสาร

บันทึกเอกสารได้หลายรูปแบบ

สามารถบันทึกเอกสารได้ 4 รูปแบบ คิอ บันทึก (Save) บันทึกแบบร่าง (Save Draft) บันทึกและสร้างเอกสาร (Save & New) และบันทึกและปิดเอกสาร(Save & Close)

ดูประวัติการบันทึกเอกสาร

สามารถดูประวัติการบันทึกและแก้ไขเอกสาร โดยจะแสดงข้อมูล เช่น สถานะเอกสาร ผู้ปรับปรุง วันที่ปรับปรุงช่วยให้คุณทราบความเคลื่อนไหวของเอกสาร

ดูเอกสารที่อ้างอิง

สามารถดูเอกสารที่มีการอ้างอิงข้อมูลไปใช้ โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน สถานะ เป็นต้น ช่วยให้คุณทราบรายละเอียดเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้างเป็นเอกสาร ใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานให้น้อยลง

ยกเลิกและพักเอกสารได้

สามารถยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้ว หรือพักเอกสาร ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ช่วยให้จัดการเอกสารได้เป็นระบบ

คุณสมบัติด้านตั้งค่า

ตั้งระบบที่ใช้งานบ่อยเป็นเมนูโปรด

เลือกระบบที่ใช้งานบ่อยเป็นเมนูโปรด โดยจะแสดง เป็นปุ่มรูปดาวด้านมุมซ้ายล่างของหน้าจอ

ตั้งค่าเลขที่เอกสารให้เป็นมาตรฐาน

สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ให้เป็นมาตราฐาน ช่วยให้จัดระบบเลขที่เอกสารได้ง่ายขึ้น

สร้างข้อมูลครั้งเดียว ใช้ได้ทั้งระบบ

บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย สินค้า ภาษี เป็นต้น สามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ทั้งระบบงานขาย จัดซื้อ คลังสินค้า โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าแจ้งเตือนปริมาณสินค้า

เมื่อบันทึกเอกสารด้านงานขายและจัดซื้อ สามารถตั้งค่า การแจ้งเตือนปริมาณสินค้าติดลบ การคำนวณปริมาณสินค้า ช่วยให้คุณควบคุมปริมาณสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้าและผู้ขาย

สามารถกำหนดวงเงินเครดิตไม่ให้มีการซื้อขายเกินวงเงินที่กำหนด ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการซื้อขายไม่ให้เกินยอดเงินที่กำหนด

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบต่างๆ

มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการมองเห็นระบบต่างๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ให้เป็นระบบ

เก็บประวัติการใช้งานระบบ

ระบบมีการเก็บประวัติการใช้งาน เช่น การเข้าสู่ระบบ การเพิ่ม แก้ไข ลบเอกสาร และพิมพ์เอกสาร เป็นต้น ช่วยให้คุณทราบความเคลื่อนไหวการใช้งานระบบ

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3834
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์