เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

สำคัญที่สุดในการขายซอฟท์แวร์คือการบริการ โปรซอฟท์ได้ให้ความสำคัญกับการบริการอย่างเต็มที่ เราไม่สามารถจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้ถ้าเราบริการไม่ดี เราให้สัญญาว่า "เราจะบริการลูกค้าให้ดีที่สุด"

การบริการต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับมีดังต่อไปนี้

การบริการต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับมีดังต่อไปนี้

  • อบรมการใช้โปรแกรมออนไลน์ ฟรีตลอดไป
  • สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมทางออนไลน์ (E-Learning) ได้ฟรีตลอดไป
  • มีเจ้าหน้าที่ Support รับผิดชอบให้คำแนะนำ ปรึกษาการใช้งานโปรแกรม ฟรีตลอดไป
  • บริการตอบปัญหา ข้อซักถามทางโทรศัพท์ ฟรีตลอดไป
  • ได้รับการ Upgrade โปรแกรม ฟรีตลอดไป
  • มีบริการ FAQ ไว้ให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา
 9287
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์