วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ

พิจารณาเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการเลือกแพ็กเกจที่ต้องการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย

ส่งอีเมล์แจ้งขอราคาได้ที่ info@myaccount-cloud.com
หรือโทร 088-259-0457, 088-554-1633

ส่งอีเมล์
แจ้ง โอนเงินทางบัญชีธนาคาร

โอนเงินทางบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและ แจ้งหลักฐานการโอนมาที่

info@myaccount-cloud.com

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่าง หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งหลักฐานการโอนเงิน มาทางอีเมล์ info@myaccount-cloud.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีโชค (เชียงใหม่)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีโชค (เชียงใหม่)

หมายเลขบัญชี843-215902-5

ชื่อบัญชีบริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีโชค เชียงใหม่
หมายเลขบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีโชค (เชียงใหม่)

หมายเลขบัญชี

843-215902-5

ชื่อบัญชี

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์

หมายเหตุ:
  • กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงินทุกครั้ง และทางบริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้
  • ในกรณีที่ใช้บริการในนามนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในส่วนค่าบริการได้
  • การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมนั้น ๆ
  • สำหรับการใช้บริการครั้งแรก กรุณาแนบ ภพ. 20 หรือหนังสือรับรองบริษัทหน้าแรก พร้อมระบุที่อยู่ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีมาด้วย

หักภาษี ณ ที่จ่าย

หักภาษี

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0505557001854
287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัท ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว

 6732
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์