Cloud Accounting คืออะไร

Cloud Accounting คืออะไร

Cloud Accounting คือโปรแกรมบัญชีที่เราเลือกใช้งานทั้งซอฟท์แวร์ ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการในการใช้งาน เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud ได้จากที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต

myAccount สามารถติดตั้งบน Cloud ได้ เป็นการใช้ซอฟท์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีการประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware หรือ Software เอง ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ

Cloud Accounting

คำถามที่พบบ่อย

Q: myAccount สามารถติดตั้งบน Cloud ได้หรือไม่ ?

สามารถติดตั้งบน Cloud ได้เพราะโปรแกรมได้ออกแบบและพัฒนาให้เป็น Cloud Accounting

Q: myAccount สามารถติดตั้งบน Host ได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถติดตั้ง myAccount บน Host ได้

Q: myAccount สามารถติดตั้งบน Server ได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถติดตั้ง myAccount บน Server ได้

 15983
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์