"จะดีแค่ไหน"

หากโปรแกรมบัญชี รองรับการใช้งาน

สำหรับสำนักงานบัญชีได้ทุกอย่าง

สำหรับสำนักงานบัญชี

 

ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์สำนักงานบัญชี นักบัญชี

อยากเปิดงวดบัญชีใหม่ แต่งวดเก่าก็ยังไม่ได้ปิด!

การปิด-เปิดงวดบัญชี จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะโปรแกรมของเราสามารถทำได้ทั้ง 2 อย่างพร้อมกันและยังสามารถเปิด-ปิด งวดปีภาษีรายเดือนชั่วคราวได้ เพื่อการจัดการความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละเดือน

ค้นหาข้อมูล ผู้ซื้อ ผู้ขาย จากฐานข้อมูลสรรพากรได้

ระบุข้อมูลผู้ซื้อ ผู้ขาย ในเอกสารได้ถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้ โดยดึงรายชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จากฐานข้อมูลสรรพากรโดยตรง ทำให้สามารถบันทึกรายการได้รวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาดของข้อมูลได้

Import - Export ข้อมูลบัญชีได้ง่าย

รองรับการ Import ข้อมูลรายวันซื้อ-ขาย, รับ-จ่ายชำระแล้ว ยังสามารถโอนข้อมูลที่บันทึกรายการวัน GL โดยตรงเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนและสามารถส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานต่อ

วางแผนภาษีได้อย่างครอบคลุม

รองรับรูปแบบภาษีได้อย่างครบถ้วน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อเฉลี่ย, โดยสามารถวางแผนการบันทึกรายการภาษีซื้อ,ขาย ล่วงหน้า-ย้อนหลัง ได้ตามต้องการ

รองรับ E-Tax Invoice by Email

ตั้งค่าข้อมูล Email นำส่ง E-Tax Invoice by Email ผ่านระบบได้โดยตรง และสามารถกดส่ง Email ได้ทันที สะดวกรวดเร็ว

ข้อมูลที่บันทึก ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ได้

การตรวจสอบข้อมูลภายในเพื่อความถูกต้อง จะต้องมีรายงานให้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อการนำข้อมูลมาที่ได้มาวิเคราะห์หรือวางแผนการทำบัญชี หรือเป้าหมายทางธุรกิจต่อไปได้

รายงานงบการเงินตอบโจทย์การใช้งาน

มีรายงานให้ครอบคลุมสำหรับการใช้งานจริง เช่น งบทดลอง ,กระดาษทำการ ,เปรียบเทียบยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ เป็นต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้สำนักงานบัญชีทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 width: 20%;

เพิ่มสมุดบัญชีกี่เล่มก็ได้

สมุดบัญชีมาตรฐานอาจไม่เพียงพอสำหรับการบริหารธุรกิจบางประเภท โปรแกรมของเราสามารถเพิ่มได้มากกว่านั้น และไม่จำกัดสมุดบัญชีด้วย

ลงบัญชีอัตโนมัติ ได้หลายแบบ

สามารถสร้างรูปแบบการลงรายการบัญชีได้ไม่จำกัด เพื่อให้เลือกใช้ได้หลากหลายตามประเภทที่ทำรายการ

กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารตามต้องการ

การกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติ ตามสมุดบัญชี หรือตามความต้องการ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ง่ายและสะดวกขึ้น

บันทึกบัญชีอย่างรวดเร็ว

บันทึกรายการรายวัน แบบอ้างอิงข้อมูลลูกหนี้, เจ้าหนี้ได้โดยตรง ง่ายและสามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลรายวันตามสมุดบัญชีต่างๆได้ง่ายขึ้น

ตรวจสอบจำนวนเอกสารข้อมูลรายวันเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

ตรวจสอบข้อมูลที่มีทำเอกสารต่างๆ สำหรับลูกค้า เพื่อนำมาประเมินรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บันทึกเอกสารเข้าระบบก่อน แล้วค่อยลงรายการบัญชีภายหลัง

บันทึกข้อมูลลงไปในระบบเพื่อตรวจสอบยอด แล้วโพสลงรายการรายวันภายหลังที่ตรวจสอบรายการเสร็จได้

สรุปยอดรายเดือนตามสมุดบัญชีได้

สามารถตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภท แบบสรุปประจำเดือน ตามสมุดบัญชี หรือรหัสบัญชีได้อีกด้วย

แนบรูปและไฟล์เอกสาร

สามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือเอกสารประกอบข้อมูลได้ไม่จำกัด สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน และชัดเจนยิ่งขึ้น

บันทึกไว้ในระบบ ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ได้

มีรายงานให้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หรือวางแผนการทำบัญชี หรือเป้าหมายทางธุรกิจต่อไปได้อย่างสะดวก

สำหรับสำนักงานบัญชี

 5681
ผู้เข้าชม

ทำบัญชีได้ครบ จบที่โปรแกรมเดียว

ให้ "myAccount Cloud" ดูแลธุรกิจของคุณ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์