myAccount Cloud ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

myAccount Cloud ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

myAccount Cloud ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 

Menu

Detail

Sales

 

- เพิ่มข้อมูลชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทร สำหรับการสร้างลูกหนี้รายใหม่ผ่านระบบ Sale

Purchase

 

- เพิ่มข้อมูลชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทร สำหรับการเจ้าหนี้รายใหม่ผ่านระบบ Purchase

Inventory

 

- เพิ่มการแจ้งข้อความเตือน ในกรณีที่ประมวลผลผิดพลาด เพื่อให้ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด

Accounting

General Ledger

- เพิ่มการแสดงรหัสและชื่อสมุดรายวันใน Tab Post GL เพื่อให้มองเห็นได้ว่าการ Post Debit และ Credit ลงในสมุดรายวันใด

Cheque Receive

- เพิ่มกรณีมีการคีย์VAT,WHTหน้าReconcileเมื่อ Post GL ให้โปรแกรมแสดงการ Post เหมือนหน้าเช็ครับผ่านเพื่อความสะดวกในการตรวจ

CRM

 

- ปรับแก้ไขกรณีปฏิทินกิจกรรมไม่แสดงช่วงวันที่สิ้นสุด

- ปรับแก้ไขปฏิทินครบรอบ Anniversary Calendar ไม่แสดงการแจ้งเตือน

Report

Sale Report

- ปรับแก้ไขรายงานเปรียบเทียบยอดขาย (รายเดือน) ให้แสดงยอดรวมที่ถูกต้อง

 

- ปรับแก้ไขงวดบัญชีในรายงานภาษีขายเพื่อให้เรียกแสดงรายงานได้ถูกต้อง

Purchase Report

- ปรับแก้ไขรายงานเปรียบเทียบยอดซื้อ 12 เดือน ให้แสดงยอดที่ถูกต้องตามการบันทึก

Tax Report

- เพิ่ม Option การแสดงชื่อสาขาผู้ขาย (Vendor) ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

 

- เพิ่มให้รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งปี เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

- เพิ่มตัวกรองตามCost Center & Internal Orderในรายงานจ่ายเงินสดย่อยเพื่อให้ผู้ใช้ตามCostหรือInternal Orderได้สะดวกขึ้น

Tax Report

- ปรับแก้ไขรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สามารถเลือก แสดงรายการภาษียกเว้น เหมือนรายงาน ภาษีซื้อ ภาษีขายได้

 

- ปรับแก้ไขงวดบัญชีในรายงานภาษีขาย ให้รายงานแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามงวดบัญชีของลูกค้า

 

- ปรับแก้ไขเอกสาร ภพ.30 ไม่ให้แสดงยอดขายที่ได้รับการยกเว้น

Form

 

- ปรับแก้ไข Form มาตรฐานทั้งหมดให้แสดงสาขาที่กรณีที่ไม่ใช่สำนักงานใหญ่

 

- พัฒนาฟอร์มรับชำระหนี้ แสดงยอดเงินมัดจำ

Setting

 

- ตั้งลูกหนี้เจ้าหนี้เป็นOne-timeแล้วให้แว่นขยายตรงช่องผู้ติดต่อหายทำให้เลือกชื่อผู้ติดต่อไม่ได้(เป็นเหมือนกันทั้งหมดที่ใช้ One-time)

 - เพิ่มการ Import ข้อมูลระดับราคาขายของการโอนสินค้า

 

- ปรับแก้ไขการแจ้งเตือนในอีเมล์ เกี่ยวกับการ Assign พนักงาน เปลี่ยนจากคำว่า เอกสารเลขที่ เป็น ชื่อหัวข้อเรื่อง

 

- เพิ่มการ Assign ในระบบที่ยังไม่มี เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้การ Assign ได้หลากหลายขึ้น

- เพิ่มการแสดงผลกรณี Assign ให้แสดง TAB Assign สำเร็จ / Assign ไม่สำเร็จ ให้ผู้ใช้ทราบผลด้วย

 

- การ Assign หน้ากำหนดการส่งอีเมล์ แจ้งเตือน เพิ่มการแสดงชื่อผู้ถูก Assign ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

 

- เพิ่มการ Revise ของเอกสาร ใบเสนอราคาบน Mobile เพื่อรองรับการทำงานเกี่ยวกับระบบอนุมัติเอกสารได้มากยิ่งขึ้น

- ปรับแก้ไขกรณี รายงานเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน และยอดซื้อรายเดือน การแสดง Dropdown ไม่ถูกต้อง

 

- ปรับขนาดตัวอักษรในรายงานให้ชัดเจน อ่านง่ายยิ่งขึ้น

 

- ปรับแก้ไขเลขที่ Running กรณีเปลี่ยนวันที่เอกสารต้องเปลี่ยนรูปแบบเลขที่เอกสารด้วย

 

- เพิ่ม TAB Approve เอกสารใบขอซื้อ

- ปรับแก้ไขกรณี Approve เอกสารใบขอซื้อ บน Mobile เมื่อ Download Form ให้แสดง Logo และ ลายเซ็นด้วย

 

 223
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์