การทำรายงานภาษีซื้อ

การทำรายงานภาษีซื้อ

 

การทำรายงานภาษีซื้อ

 

การทำรายงานภาษีซื้อ

ขั้นตอนที่ 1. Print รายงานภาษีซื้อ ออกจากโปรแกรม myAccount Cloud

ขั้นตอนที่ 2. Print บัญชีแยกประเภทภาษีซื้อเพื่อตรวจสอบยืนยันยอดให้ตรงกับรายงานภาษีซื้อ

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อต้นฉบับให้ถูกต้องและตรงกันกับรายงานภาษีซื้อ

ขั้นตอนที่ 4. ทุกสิ้นเดือนต้องทำการปิดบัญชีภาษีซื้อ

 

 

เครดิต : คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์

 911
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์