ยอดยกมา

ยอดยกมา

ยอดเงินที่ยกมาจากงวดบัญชีก่อนหน้า

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยอดยกมา

บันทึกยอดยกมา ก่อนหรือหลังรายการรายวันได้

บันทึกยอดยกมาที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีก่อน ซึ่งการตั้งค่ายอดยกมาสามารถบันทึกก่อน หรือหลังรายการรายวันก็ได้

บันทึกข้อมูลครั้งเดียว แสดงยอดยกมาปีถัดไปอัตโนมัติ

เพียงแค่บันทึกยอดยกมาเมื่อเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรกเท่านั้น เมื่อมีการปิดบัญชี โปรแกรมจะสรุปผล และแสดงยอดยกมาในปีถัดไปอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

แสดงชื่อบัญชีตามที่มีการตั้งค่ารหัสบัญชี

ไม่ต้องบันทึกชื่อบัญชีเอง โปรแกรมจะแสดงชื่อบัญชีให้อัตโนมัติเมื่อมีการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ใช้เพียงแค่ระบุจำนวนเงินยกมาเท่านั้น

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม myAccount Cloud ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้างเป็นเอกสาร ใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานให้น้อยลง

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์