จากลูกชาวนา สู่นักบัญชี 100 ล้าน

จากลูกชาวนา สู่นักบัญชี 100 ล้าน

       วิโรจน์เด็กเลี้ยงควายบ้านนอก ฐานะยากจน จากอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ทำธุรกิจซอฟท์แวร์ ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี กว่าจะถึงวันนี้ชีวิตได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคมาอย่างมากมาย วันนี้เราต้องการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน สร้างธุรกิจให้กับคนที่ไม่มีโอกาสในสังคม เพราะเราเชื่อว่าถ้าคนเราได้รับโอกาสที่ดีในการทำงาน ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ได้ เราต้องการสร้างธุรกิจของเราให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในแนวทางร่วมแรงและแบ่งปัน

 สู่นักบัญชี 100 ล้าน

       หลังจากจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิโรจน์เริ่มต้นได้ทำงานเป็นพนักงานบัญชีและพนักงานตรวจสอบในสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ หลังจากนั้นก็ได้รับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีอีกหลายบริษัท

       อายุ 29 ปีทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทต่างๆอีกมากมาย ในการเป็นที่ปรึกษาทำให้สามารถเก็บเงินสดได้มากกว่า 2 ล้านบาทเพื่อมาเปิดบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เมื่อปี 2538 โดยได้นำเอาประสบการณ์และความรู้ทางด้านบัญชีมาออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชี WINSpeed, myAccount ออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

       ตลอดเวลา 20 กว่าปีของโปรซอฟท์เราได้มุ่งมั่นพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีมาอย่างต่อเนื่อง จากซอฟท์แวร์บัญชีบน Dos มาเป็นซอฟท์แวร์บัญชีบน Windows จนปัจจุบันได้พัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีบน Cloud เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากได้ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามน่าใช้ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ ลดขั้นตอนในการทำงาน

 สู่นักบัญชี 100 ล้าน

       ซอฟท์แวร์บัญชี myAccount Cloud ของโปรซอฟท์เป็นที่ถูกใจของนักบัญชีเพราะวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้มีหัวใจในความเป็นนักบัญชีอยู่ในสายเลือด ได้ออกแบบและพัฒนาร่วมกับทีมงานโปรซอฟท์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เราเข้าใจนักบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชี รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจว่าแต่ละคนมีความต้องการอะไร มีปัญหาตรงไหน เราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาทางด้านบัญชีให้ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา

 สู่นักบัญชี 100 ล้าน

 5903
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์