ตรวจนับสินค้า (Count Stock)

ตรวจนับสินค้า (Count Stock)

ตรวจนับสินค้า (Count Stock)

หลังจากที่มีการบันทึกตรวจนับสินค้าแล้ว ต้องทำการตรวจสอบการนับสินค้าอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนสินค้านั้นถูกต้อง

ดาวน์โหลดคู่มือ

 5545
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores