myAccount Cloud September 2021

myAccount Cloud September 2021

myAccount Cloud ประจำเดือน กันยายน 2564

Menu

Detail

Report

Purchase Report

-  เพิ่มเลขที่ใบเสนอราคาอ้างอิงในรายงานใบขอซื้อ รวมถึงการ Export ข้อมูลออกจากโปรแกรม

Accounting Report

-  เพิ่มการเรียงตามข้อมูลอ้างอิงใน รายงานข้อมูลรายวัน - แสดงข้อมูลอ้างอิง

 

-  ปรับแก้ไขรายงานรับชำระหนี้ให้ขยายช่องแสดงจำนวนเงิน เพื่อให้รองรับการแสดงตัวเลขจำนวนมาก

Form

Account Payable

-  พัฒนาฟอร์มจ่ายชำระหนี้ ให้แสดงข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขาย

Audit & Internal Control

General Ledger

-  เพิ่มการตรวจสอบประเภทยอดคงเหลือของเลขที่บัญชี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้จากกลุ่มบัญชีหรือบัญชีคุมได้

Setting

General

-  พัฒนาการ Design Form ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase)

Accounting

-  เพิ่มการกำหนดผู้จ่ายแทนของลูกค้าในเอกสาร ในการตั้งค่า AR Option, และกำหนดผู้รับเงินแทนของผู้ขายในเอกสาร ในการตั้งค่า AP Option

IC

-  เพิ่มการกำหนดราคาการซื้อ/ขาย สามารถกำหนดราคาตามต้นทุนล่าสุดได้

Other

All Systems

-  ปรับแก้ไขการแสดงชื่อไฟล์แนบให้กว้างขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นชื่อไฟล์แนบได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

 

-  ปรับการคำนวณและปัดเศษทศนิยมในระบบใหม่เพื่อให้รองรับการคำนวณภาษีและยื่นภาษีออนไลน์ได้ถูกต้อง

 

-  เพิ่มปุ่มสร้างสินค้าใหม่ ในหน้าบันทึกเอกสารต่างๆ ของระบบซื้อ (Purchase), ระบบขาย (Sales) และระบบสินค้าคงคลัง (Inventory) เพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มสินค้าใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

 

 404
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores