ง่าย..เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ง่าย..เพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

 

ง่ายเพียง ปลายนิ้วสัมผัส

       เมื่อมือสัมผัสกับคอมพิวเตอร์ บันทึก Transaction รายการค้าที่เกิดขึ้นประจำวันด้วยซอฟท์แวร์บัญชี myAccount Cloud เราสามารถได้งบการเงินได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน เป็นต้น เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลามาลงรายการ เดบิท (Dr) หรือ เครดิต (Credit) เพราะซอฟท์แวร์บัญชีจะทำหน้าที่แทนเราทุกอย่าง ตามที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

       เราสามารถเรียกดูรายงานต่างๆทั้งหมดได้ตลอดเวลา ได้ทุกที่ ได้ทุกเวลา Anytime Anywhere ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานที่ออฟฟิต เพราะเราสามารถเรียกดูรายงานผ่านมือถือ ผ่าน Teblet หรือทุกๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

 

เครดิต : คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์

 1023
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores