รวม…อัตราค่าปรับส่งงบการเงินล่าช้า

รวม…อัตราค่าปรับส่งงบการเงินล่าช้า

หากส่งงบการเงินล่าช้า ใครบ้างจะต้องจ่ายค่าปรับ เรารวมอัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้ามาให้ทราบแล้ว

หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2561 โดยเปิดขยายระยะเวลาไปเป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำหรับผู้ที่ดำเนินการยื่นงบการเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ส่งงบการเงินหรือไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทันเวลา วันนี้เรามีอัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้ามาให้ดูเพื่อจะได้เตรียมพร้อมหากต้องการจ่ายค่าปรับครับ

1.อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน 

2.อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน

3.อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไปหรือไม่ยื่นงบการเงิน

(อัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

บทความโดย : https://www.dharmniti.co.th

 1066
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores