การทำรายงานภาษีซื้อ

การทำรายงานภาษีซื้อ

 

 

การทำรายงานภาษีซื้อ

ขั้นตอนที่ 1. Print รายงานภาษีซื้อ ออกจากโปรแกรม myAccount Cloud

ขั้นตอนที่ 2. Print บัญชีแยกประเภทภาษีซื้อเพื่อตรวจสอบยืนยันยอดให้ตรงกับรายงานภาษีซื้อ

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อต้นฉบับให้ถูกต้องและตรงกันกับรายงานภาษีซื้อ

ขั้นตอนที่ 4. ทุกสิ้นเดือนต้องทำการปิดบัญชีภาษีซื้อ

 

 

เครดิต : คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์

 951
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores