ดีที่สุดสำหรับ SME

ดีที่สุดสำหรับ SME

 

 

ดีที่สุดสำหรับ SME

      โปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับ SME เพราะ

  • มีการพัฒนาต่อ ยอดจากประสบการณ์ตลอดเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา
  • ทีม R&D มีประสบการณ์เป็นมืออาชีพระดับประเทศ
  • มีการ research design มาจากซอฟท์แวร์ระดับโลกของต่างประเทศ
  • ใช้ MS SQL เป็น Database ซึ่งเป็น Database ระดับโลก
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน เพื่อเป้าหมายคือดีที่สุดของไทย ก้าวไปสู่มาตรฐานโลก

 

 

เครดิต : คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์

 3610
Visitor
Get started for free today. Free Trial
Create a website for free Online Stores