• หน้าแรก

  • News

  • การอบรมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

การอบรมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

  • หน้าแรก

  • News

  • การอบรมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

การอบรมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

การอบรมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

บริษัท โปรซอฟท์ ได้จัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"

ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.-15.00น.

เพื่อสร้างรากฐานความรู้ซึ่งในปัจจุบันซอฟแวร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากนิสิตนักสึกษาให้เติบโตทางด้านความรู้และมีโอกาสได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ผู้ที่อบรมสามารถนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานได้ฟรี 1ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน นำไปใช้ประกอบในการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความสามารถ ในระยะ 1 ปีแรก

โปรแกรมบัญชีที่เราเลือกใช้งานทั้งซอฟท์แวร์ ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการในการใช้งาน เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud ได้จากที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต myAccount สามารถติดตั้งบน Cloud ได้ เป็นการใช้ซอฟท์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีการประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware หรือ Software เอง ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ

บรรยายโดย คุณธมลวรรณ งามพิง (ตำแหน่ง Cloud Acc Manager บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด)

ภาพบรรยากาศ อบรมให้กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ภาพบรรยากาศ อบรมให้กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 211
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์