Call Us :

"ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud (เชียงใหม่)"

"ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud"

กับการอบรมในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการบัญชีเดียว" ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS for NPAEs) หลักสูตร Basic Training Guide For SMEs

กับทางผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ร่วมกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์คุณภาพ myAccount Cloud 

ใครควรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

  • เจ้าของธุรกิจ SME, Startup และบุคคลทั่วไปที่ต้องการซอฟท์แวร์บัญชีที่มีประสิทธิภาพ
  • พนักงานบัญชี, สมุห์บัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ที่ต้องการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย
วิทยากร
  • คุณมณเทียรชัย หยุนแดง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • คุณรจนาภรณ์ คำขัติ  ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการบัญชี 
  • วิทยากรร่วม คุณธมลวรรณ งามพิง ตำแหน่ง Cloud Acc Manager
จำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง/คอร์ส
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น. - 16:00 น.
Oon IT Valley (ดัชฟาร์ม) เลขที่ 56 หมู่5 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 ถนนสันกำแพงสายใหม่ หลักกิโลเมตรที่ 20)
ติดต่อการจองอบรมในครั้งนี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค ติดต่อ คุณโรส
โทรศัพท์  : 081-960-0663, 081-993-4838
Line ID  : rose.bsp, mtc.yoon

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06-2310-5612, 06-2310-5613
Email : info@myaccount-cloud.com

 444
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์