พระต้องเสียภาษีไหม

พระต้องเสียภาษีไหม
ศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมไทยมาช้านาน พระภิกษุในฐานะนักบวชของศาสนาพุทธจึงเป็นที่ตั้งให้ พุทธศาสนิกชนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะทางด้านจิตใจซึ่งหลายๆครั้งก็มักจะจบลงด้วยการใส่ซองถวายเงินให้พระ แล้วกราบ 3 ครั้ง

วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่า ตามกฎหมายไทยเป็นพาะต้องเสียภาษีไหม

1. พระเป็นผู้เสียภาษีได้ไหม ?


   ในมุมมองของปุถุมชน เราจะมองว่าพระตัตแล้วซึ่งทางโลก แต่กฎหมายไม่ได้มองแบบนั้น กฎหมายยังคงมองว่าพระภิกษุยังคงเป็น บุคคลธรรมดา ตามกฏหมายอยู่ ดังนั้นถ้าพระมีรายได้ พระก็จะพ่วงตำแหน่ง ผู้เสียภาษีไปด้วย ในทางกลับกัน ถ้าพระมีรายได้ พระก็ไม่มีหน้าที่เป็นผู้เสียภาษีแต่อย่างใด

2. พระจะมีรายได้ได้ไง ?


   สำหรับพระทั้งกฎหมายมองว่าเป็นบุคคลธรรมดา ก็ใช้หลักพื้นฐานง่ายๆว่า บุคคลธรรมดาคนนั้นมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีไหม (หรือที่ศัพท์กฎหมายยากๆ เรียกว่า เงินได้พึงประเมิน) ซึ่งนักบวชเป็นพระภิกษุในศาสนาพุทธก็อาจจะมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีได้ เช่น รายได้จากการสอนหนังสือ บรรยายธรรมในองค์กรเอกชนบาง ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นต้น

3. แต่ไม่เคยเห็นพระรูปไหนเสียภาษีเลยนะ ?


   ถ้าเงินทีพระได้รับเป็นเงินทำบุญที่ญาติโยมบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการศาสนาแบบนี้จะเป็นเงินได้ที่ต้องได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว เมื่อเงินที่ได้ ได้รับการยกเว้นภาษี ก็แปลว่า พระไม่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เมื่อไม่มีเงินได้ก็ไม่ต้องเสียภาษีนั้นเอง

สรุป


   ที่พระไท่ต้องเสียภาษีไม่ใข่เพราะสถานะเป็นพระ แต่เป็นเพราะเงินที่พระได้รับเป็นเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีต่างหาก ดังนั้นพระเลยไท้ต้องเสียภาษี

   ส่วนพระที่มีราคาได้นอกเหนือจากการทำบุญ ท่านอาจจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีบทความโดย : www.itax.in.th

 395
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์